Ons doel

Om ruimte voor uitmuntendheid te creëren ontwikkelen we duurzame logistieke sites in toplocaties, met een ongeëvenaarde dienstverlening. Precies dan kunnen onze klanten hun doelen realiseren en hun grootse ambities waarmaken.
Ontdek meer over onze klanten en industrieën      
We nemen beslissingen die beantwoorden aan onze langetermijnvisie. We bezitten, ontwikkelen en beheren hoogwaardig en duurzaam vastgoed in toplocaties die onze klanten voorsprong geven en een duurzaam rendement bieden aan onze aandeelhouders en investeerders.
Bezoek ons Investor Centre      

Om ruimte voor uitmuntendheid te creëren in de gemeenschappen waar we actief zijn, werken we voor de lange termijn samen met lokale organisaties die gesteund worden door de Foundation. We delen middelen, kennis en expertise om de levenskwaliteit, de levensstandaard en de gezondheidszorg in deze gemeenschappen te bevorderen. 

Ontdek meer over de Goodman Foundation       
We hebben oren naar de wensen en noden van onze leveranciers. We bieden hen dan ook een omgeving waarin alles aanwezig is om succesvol te zijn. Dat bereiken we door hoge kwaliteitseisen te stellen en een strikte bedrijfsethiek toe te passen doorheen al onze activiteiten en in onze wereldwijde toeleveringsketen. Daartoe implementeren we strategieën om moderne slavernij te bannen, om toe te zien op de veiligheid van onze toeleveranciers en eerlijk en tijdig te betalen. We beschouwen onze toeleveranciers immers als volwaardige teamleden. We verwachten dan ook dat wordt voldaan aan onze kwaliteitseisen en deze duidelijk gecommuniceerd worden binnen de eigen toeleveringsketen.
Ontdek onze corporate governance policies      
Terwijl onze steden ingrijpend veranderen, neemt het belang aan infrastructuur toe - waaronder bedrijfsruimte voor logistiek en distributie. Ons doel bestaat erin grootstedelijke industriële en logistieke bedrijfsruimte te ontwikkelen, te bezitten en te beheren die maatschappelijk relevant zijn tot ver in de toekomst.

Bij Goodman geloven we dat wanneer bedrijfsvastgoed op architecturaal, ecologisch en sociaal vlak geïntegreerd wordt in het stedelijk weefsel, deze een positieve impact heeft. Om dit te bereiken werken we samen met lokale overheden en hun verkozen vertegenwoordigers zodat onze panden integraal deel worden van de stad en ruimtebeslag inperken.

Goodman omarmt innovatie. We zijn steeds op zoek naar kandidaat-collega's die persoonlijke ambities willen realiseren, onze manier van denken in vraag durven stellen, verandering stimuleren en nieuwe ideeën willen ontwikkelen die een duurzaam verschil maken. Vandaag en tot ver in de toekomst. Dankzij ons incentive-programma deelt iedereen in succes via bedrijfsaandelen. Het motiveert ons om hard te werken en elke beslissing te toetsen aan onze strategische langetermijnvisie.