U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Onze purpose

Onze purpose vatten we samen in Ruimte creëren voor uitmuntendheid. Hiermee erkennen we de noden van onze stakeholders en stellen we alles in het werk om hen te helpen hun volle potentieel te bereiken. Bekijk onze video over hoe we betekenisvol willen ondernemen.

Simpelweg streven naar uitmuntendheid is niet genoeg. We moeten ons ertoe verbinden voor de lange termijn met vastberadenheid en gedrevenheid.

Verandering is een constante in de wereld. Daar zijn we ons erg van bewust bij Goodman. En omdat we deel willen blijven uitmaken van de toekomst, blijven we agile en kijken we steeds met een open geest naar nieuwe werkmethodes. Op diezelfde manier bieden we onze klanten duurzaam vastgoed aan, gelegen in toplocaties, alsook een ongeëvenaarde dienstverlening. Zo hebben onze klanten alle troeven in handen om succesvol te zijn in hun business. We stellen ons vizier op scherp en mikken op enkel de beste kandidaat-collega's. Zij krijgen de ruimte om zich te ontplooien en tegelijk de lat hoog te leggen voor ons allemaal.

De toekomst van onze blauwe planeet ligt ons na aan het hart en we zijn begaan met eenieder die erop leeft. We geloven dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarom kiezen we er steevast voor om samen te werken met mensen en organisaties die deze filosofie delen. We werken samen met liefdadigheidsorganisaties overal ter wereld die het verschil willen maken voor zij die niet altijd de weg vooruit zien. Uitmuntendheid bereik je immers niet alleen. Gemakkelijk is het evenmin. Bij Goodman willen we uitmuntendheid echter mogelijk maken voor iedereen, door er ruimte voor te scheppen in alles wat we doen.

Ons doel

Klanten

Om ruimte voor uitmuntendheid te creëren ontwikkelen we duurzame logistieke sites in toplocaties, met een ongeëvenaarde dienstverlening. Precies dan kunnen onze klanten hun doelen realiseren en hun grootse ambities waarmaken.

Ontdek meer over onze klanten en industrieën

Aandeelhouders en investeringspartners

We nemen beslissingen die beantwoorden aan onze langetermijnvisie. We bezitten, ontwikkelen en beheren hoogwaardig en duurzaam vastgoed in toplocaties die onze klanten voorsprong geven en een duurzaam rendement bieden aan onze aandeelhouders en investeerders.

Bezoek ons Investor Centre

Lokale partners

Om ruimte voor uitmuntendheid te creëren in de gemeenschappen waar we actief zijn, werken we voor de lange termijn samen met lokale organisaties die gesteund worden door de Foundation. We delen middelen, kennis en expertise om de levenskwaliteit, de levensstandaard en de gezondheidszorg in deze gemeenschappen te bevorderen. 

Ontdek meer over de Goodman Foundation 

Onze collega's

Goodman omarmt innovatie. We zijn steeds op zoek naar kandidaat-collega's die persoonlijke ambities willen realiseren, onze manier van denken in vraag durven stellen, verandering stimuleren en nieuwe ideeën willen ontwikkelen die een duurzaam verschil maken. Vandaag en tot ver in de toekomst. Dankzij ons incentive-programma deelt iedereen in succes via bedrijfsaandelen. Het motiveert ons om hard te werken en elke beslissing te toetsen aan onze strategische langetermijnvisie.

Ontdek meer over werken bij Goodman 

Onze supply chain

We hebben oren naar de wensen en noden van onze leveranciers. We bieden hen dan ook een omgeving waarin alles aanwezig is om succesvol te zijn. Dat bereiken we door hoge kwaliteitseisen te stellen en een strikte bedrijfsethiek toe te passen doorheen al onze activiteiten en in onze wereldwijde toeleveringsketen. Daartoe implementeren we strategieën om moderne slavernij te bannen, om toe te zien op de veiligheid van onze toeleveranciers en eerlijk en tijdig te betalen. We beschouwen onze toeleveranciers immers als volwaardige teamleden. We verwachten dan ook dat wordt voldaan aan onze kwaliteitseisen en deze duidelijk gecommuniceerd worden binnen de eigen toeleveringsketen.

Ontdek onze corporate governance policies

Lokale overheden

Terwijl onze steden ingrijpend veranderen, neemt het belang aan infrastructuur toe - waaronder bedrijfsruimte voor logistiek en distributie. Ons doel bestaat erin grootstedelijke industriële en logistieke bedrijfsruimte te ontwikkelen, te bezitten en te beheren die maatschappelijk relevant zijn tot ver in de toekomst.

Bij Goodman geloven we dat wanneer bedrijfsvastgoed op architecturaal, ecologisch en sociaal vlak geïntegreerd wordt in het stedelijk weefsel, deze een positieve impact heeft. Om dit te bereiken werken we samen met lokale overheden en hun verkozen vertegenwoordigers zodat onze panden integraal deel worden van de stad en ruimtebeslag inperken.