Energie

Om de overgang naar een schonere mobiliteit mogelijk te maken alsook aan te moedigen, worden onze sites voorzien van meer en meer elektrische laadstations. Waar mogelijk ontwikkelen we logistieke faciliteiten aan de oevers van rivieren. Deze zijn voorzien van dokken die een ononderbroken transit van geladen vaartuigen mogelijk maken: van magazijn naar schip naar stadscentrum. Transport over water zorgt voor minder verkeer over de weg wat het milieu ten goede komt.
Als we groener willen worden, moeten we allereerst energieverbruik in realtime kunnen volgen. Daarom voorzien we onze gebouwen van de Goodman Energy Tracker: met slimme meters die onze klanten in staat stellen hun energie-, water- en gasverbruik proactief te meten en te optimaliseren. Naast het zichtbaar stimuleren van kosten- en uitstootverlagende praktijken, stellen deze slimme meters onze klanten ook in staat hun milieurapportage en kosten naadloos te beheren.