U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Logistieke ruimte om de distributie te bevorderen

De wereldwijde consumptie zal naar verwachting naar 23 biljoen USD* stijgen tegen 2030. Door het groeiende consumentisme blijft ook de vraag in de automobielsector toenemen. En ook in deze sector is een efficiënte toeleveringsketen essentieel om aan die groeiende vraag te voldoen, maar daarnaast zijn gespecialiseerde opslagnoden typisch voor de automobielsector.

Mede door verschuivingen binnen voorraad- en supply chain management zoals VMI (Vendor Managed Inventory) en de just-in-timelevering van componenten, stelt de automobielindustrie heel specifieke eisen om de hoogste efficiëntiegraad in de toeleveringsketen te bereiken.

Wij begrijpen aldus de vraag naar superieur, voortreffelijk ontworpen logistieke ruimte op maat, die bovendien in de onmiddellijke nabijheid van stedelijk gebied is gelegen. U wil immers uw klanten op de meest efficiënte manier bedienen.  

Goodman werkt wereldwijd samen met toonaangevende internationale automerken, waaronder Volkswagen Group, Mazda, General Motors, BMW, Daimler en Toyota, om opslag- en distributiecentra te ontwikkelen die beantwoorden aan de specifieke behoeften van elk van hen.

 
Uw nieuwe vastgoedoplossing zoeken 

*Bron: Urban world: The Global Consumers to watch, McKinsey Global Institute April 2016.

Vastgoed voor verhuur

Vind uw volgende gebouw