Biodiversiteit

Terwijl steden blijven uitdijen en de ongerepte natuur binnendringen, beschouwen we het als onze medeverantwoordelijkheid om kleine stukjes wilde natuur te herintroduceren in stedelijke gebieden. Om deze inspanning te ondersteunen, werken we samen met biologen en eco-ontwerpers zoals Urban Forest in België. Dankzij deze partner plantten we meer dan 6000 jaarlingen op de site van het Puurs Logistics Center.

Een andere manier waarop we een stukje ongerepte natuur introduceren op onze logsitieke sites, is door bijenkorven. Zo ondersteunen we onze belangrijkste bestuivers in hun cruciale missie. We willen hiermee in de eerste plaats de bestuiving van wilde planten bevorderen, maar we willen ook de medewerkers van onze klanten en gemeenschappen aanmoedigen tot interactie met de natuur. Dat we hen hiermee ook een organisch, lokaal en kwalitatief hoogstaand product kunnen aanbieden, is een mooie plus.