Koolstofarme materialen

We beginnen met een holistisch en nauwkeurig inzicht in de koolstofuitstoot van elk van onze gebouwen, op basis van gegevens die zijn verzameld via gedetailleerde levenscyclusanalyses.
Gewapend met deze feiten ontwikkelen wij effectieve methoden om de ingebouwde koolstofuitstoot op onze bouwsites te verminderen. Strategieën om de uitstoot te verminderen omvatten innovatieve gebouwontwerpen die de uitstoot verminderen en vervanging van materialen met een hoge uitstoot door koolstofarme materialen. Dit omvat een inkoopbeleid dat de voorkeur geeft aan lokaal ingekochte producten en het opzetten van partnerschappen om de uitstoot in onze waardeketens te verminderen, in gezamenlijke acties met onze leveranciers en zakenpartners.
Wij erkennen de impact van de bouwsector op de uitstoot en willen actief bijdragen aan wereldwijde koolstofneutraliteit. Onze reductie-aanpak- in onze eigen activiteiten en buiten de waardeketen - is afgestemd op internationale normen en initiatieven die zijn erkend door de International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA). Wij richten ons ook op projecten die aansluiten bij onze aandachtsgebieden voor duurzaamheid, waaronder schone energie, biodiversiteit, menselijk welzijn en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het verminderen van de geïntegreerde koolstofemissies in onze sector vereist een engagement op lange termijn. Onze bedrijfsstrategie omvat maatregelen om de overgang naar een lage koolstofuitstoot te stimuleren, met innovatie als drijvende factor.