U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Onze ambitie om 100% brownfieldgronden te ontwikkelen staat centraal in onze duurzaamheidsstrategie. Vergeleken met bouwen op ongerepte grond, stellen oude bedrijfsterreinen ons in staat om materialen te hergebruiken, biodiversiteit en natuurlijke habitats in stand te houden, koolstofuitstoot te verminderen, logistieke faciliteiten te aan te bieden op strategische locaties, en meer.

Een tweede leven geven aan eerder gebruikte terreinen en materialen

Voor ons is een van de belangrijkste redenen om oude bedrijfsterreinen aan te snijden hun rijke verleden en het circulaire potentieel van hun materialen. Er moet echter worden opgemerkt dat er vaak grenzen zijn aan de herontwikkelingsmogelijkheden van (ver)oude(rde) industriegronden. We streven ernaar om, waar mogelijk, vergeten stedelijke landschappen nieuw leven in te blazen, erfgoedarchitectuur te behouden en te moderniseren alsook cruciale grondstoffen zoals beton te hergebruiken.

Onze belofte om brownfields te transformeren in groene ruimtes

Een brownfield verwijst naar elk eerder ontwikkeld terrein - industrieel of commercieel - dat niet in gebruik is. Het kan ook braakliggend terrein zijn dat vervuild is door eerdere activiteiten en waarvoor sanering nodig is om het geschikt te maken voor gebruik. Vóór 2020, toen we ons engagement en onze strategie formuleerden om enkel nog brownfieldgronden te ontwikkelen, vond minder dan 6% van onze projectontwikkelingen op een brownfieldgrond plaats. Nu, in 2021, bestaat 58% van onze vastgoedontwikkelingen uit brownfieldontwikkelingen - en we verwachten dat dit percentage in 2022 zal stijgen tot bijna 80%. We weten dat het uitdagend zal zijn en het zal tijd kosten, maar we streven ernaar om op de ietwat langere termijn bijna 100% brownfieldontwikkelingen te kunnen voorleggen.

Wist u dat...

volgens de VN de hoeveelheid nieuwe vloeroppervlakte die wereldwijd wordt ontwikkeld, het equivalent is van het bouwen van een nieuw Parijs, elke week weer? In plaats van nog meer toe te voegen aan deze enorme hoeveelheid, onderzoeken we altijd eerst de mogelijkheid om bestaande doch verouderde terreinen te transformeren in moderne logistieke sites.

Locaties die mens en planeet dienen

Brownfieldgronden zijn meestal dicht bij dichtbevolkte gebieden gelegen, waar doorgaans ook de klanten en medewerkers van onze klanten leven. De herontwikkeling van een brownfieldgrond levert banen op daar waar mensen wonen en medewerkers dus te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer kunnen pendelen. Het optimaliseert goederenstromen van en naar logistieke sites, waardoor vervuiling, uitstoot en verkeer wordt beperkt.

Natuurbehoud door brownfieldontwikkeling

Een belangrijk voordeel van het ontwikkelen van brownfieldgronden is dat onontgonnen land ongemoeid blijft – met natuurbehoud. Er zijn echter gevallen waarin het onmogelijk is om tegemoet te komen aan de noden van onze klanten met de beschikbare oude bedrijfsterreinen in de gewenste omgeving. Om al onze greenfieldontwikkelingen te compenseren, investeren we bijkomend, dus naast onze reguliere CO2-uitstootprogramma's, een extra compensatie van €1 per ontwikkelde m² grond in lokale bebossings- en biodiversiteitsprojecten.