U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Goodman verhoogt het wereldwijd beheerd vermogen met 10% tot € 19,7 miljard in eerste helft boekjaar 2015

dinsdag 17 februari 2015

Portfolio Goodman Benelux zet sterke resultaten neer

De Goodman Group  heeft vandaag haar  resultaten bekendgemaakt voor de jaarhelft eindigend op 31 december 2014. Belangrijke cijfers voor deze periode zijn:
  • Het totaal beheerd vermogen loopt op tot € 19,7 miljard - een stijging van 10% t.o.v. boekjaar 2014 - en weerspiegelt de verhoogde waarderingen die voortvloeien uit de vraag naar kwaliteit en goed presterende industriële panden.
  • Goede fundamentele gegevens van de panden in de gehele kernbeleggingsportfolio, waarbij de bezettingsgraad op 96% werd gehandhaafd en de gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten 4,9 jaar bedraagt.
  • Onderhanden werk voor een bedrag van € 2,0 miljard over 69 projecten in 12 landen, 61% daarvan vooraf toegezegd en 76% gekoppeld aan extern vermogen, hetgeen een verwacht aanvangsrendement van 8,7% genereert.
  • €1,0 miljard aan nieuw vreemd vermogen aangetrokken, waarmee Goodmans moderne fondsbeheer en onafhankelijke governancestructuren worden bekrachtigd.

Onder klanten is er een grote vraag naar strategisch gesitueerde, moderne logistieke sites met grotere operationele efficiëntie en meer rendement. Als gevolg van die behoefte zijn de ontwikkelingsactiviteiten van Goodman sterk toegenomen. Goodman had op 31 december 2014 onderhanden werk ter waarde van € 2,0 miljard. Dat genereert een verwacht aanvangsrendement van 8,7% en creëert een nieuwe oppervlakte van 2,4 miljoen m² op 69 sites in 12 landen. Daarmee blijft de Groep wereldwijd een van de grootste industriële vastgoedontwikkelaars.

Binnen alle markten waarin de Groep actief is, zijn belangrijke ontwikkelingsactiviteiten gerealiseerd:
  • De vraag van de klanten blijft aan de basis liggen van stabiele volumes in Europa, waar de meeste lopende ontwikkelingsprojecten al vooraf toegezegd zijn.
  • In Azië levert de gerichte aanpak en de focus op kwaliteit van Goodman in de onderbeleverde markten van China en Japan toenemend en duurzaam rendement op.
  • Er zijn duidelijke tekenen van cyclische heropleving in markten zoals Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië, waar de toenemende economische activiteit zich vertaalt in hogere volumes door de ontwikkelingsgedreven strategie van Goodman.
  • Het platform van de Groep in de VS zag de ontwikkelingsactiviteiten deze jaarhelft toenemen, met twee nieuwe lopende projecten in de Inland Empire West markt van Zuid-Californië.
  • In Brazilië boekt Goodman goede vooruitgang met de geleidelijke implementatie van zijn ontwikkelingsgedreven strategie, waarbij 275.000 m² in ontwikkeling is.
  • Op dit moment vertegenwoordigt het Amerikaanse continent in zijn geheel 19% van het totale onderhanden werk van de Groep.
De Groep blijft significante winsten realiseren dankzij de diversificatie van zijn internationale operationele platform, met toegang tot een breed gamma kwalitatieve mogelijkheden dankzij de ongelijk verlopende economische cycli. Dit versterkt het merk Goodman als 's werelds grootste industriële vastgoedontwikkelaar.
 

Goodman focust bovenal op de kwaliteit van zijn activa en op het investeren in de relatie met de klanten om hun activiteiten te begrijpen en zo vastgoedoplossingen te leveren die voldoen aan hun uiteenlopende en evoluerende vereisten. Dit vertaalde zich in het halfjaar in 1,7 miljoen m² aan verhuurde ruimte en op voorhand toegezegde nieuwe ontwikkelingen ter waarde van € 0,9 miljard in alle globale markten van Goodman.

Greg Goodman, Chief Executive Officer van de Goodman Group: “De klantgerichtheid en de wereldwijde relaties van Goodman geven ons toegang tot belangrijke kansen. Die kunnen we aangrijpen dankzij de expertise van de Groep en zijn capaciteit om moderne kwalitatieve vastgoedoplossingen aan te bieden. Zo stellen we klanten in staat om aan hun evoluerende operationele vereisten te voldoen en hun werking efficiënter te maken. We verwachten dat dit gegeven, in combinatie met de constante prestaties van ons gestabiliseerde kwalitatieve portfolio, in de tweede helft van het boekjaar 2015 een belangrijke stimulans geeft aan de vraag naar ontwikkelingsactiviteiten van Goodman.”

Topactiva in de Benelux
De sterke portfolio van Goodman leverde een bezettingsgraad van bijna 100% van de logistieke sites in België en Nederland op, een resultaat dat bereikt werd dankzij de grote vraag naar moderne logistieke faciliteiten op strategische locaties. Deze bezettingsgraad overtreft het marktgemiddelde van 97% in België en 93% in Nederland. Dit resultaat is gebaseerd op zowel nieuwe huurcontracten als vernieuwingen van bestaande huurcontracten in beide markten voor een oppervlakte van ongeveer 100.000 m².

Zo heeft Goodman twee jaar voor het einde van de huurperiode een verlenging van vijf jaar bedongen van Bunzl-King België door een aantal kostenbesparende duurzame oplossingen aan te bieden, waaronder LED-verlichting, bewegingssensoren voor de verlichting en infrarood verwarming. De verwachting is dat door deze maatregelen de elektriciteits- en verwarmingskosten met respectievelijk 70% en 50% dalen.

"De verlengde huurovereenkomst van Bunzl-King België illustreert de kwaliteit van het vastgoed in ons portfolio en onze expertise in vastgoedbeheer – kritieke factoren voor het bereiken van een bezettingsgraad van vrijwel 100% in de Benelux", aldus Kim Cornille, Goodman Country Director voor België.

Topsites voor groei in België en Nederland
In 2015 wil Goodman het vastgoedbeheer verder uitbreiden door gronden die in eigen bezit zijn, te ontwikkelen. Goodman beheert 44.000 m² in zijn Puurs Logistics Centre op de as Antwerpen-Brussel, met een bijkomende potentiële ontwikkelingsoppervlakte van 25.000 m². Daarnaast heeft ook het Goodman Turnhout Logistics Centre, dat goede verbindingen heeft met de haven van Antwerpen en verschillende steden in Nederland, nog een onbenutte oppervlakte van 7.600 m² die beschikbaar is voor nieuwe faciliteiten.

In Nederland bezit Goodman twee topgronden die klaar zijn voor ontwikkeling, namelijk in Aalsmeer (nabij Schiphol) en in het Limburgse Venlo . Op de site in Aalsmeer kan onmiddellijk een faciliteit van 15.000 m² ontwikkeld worden, met de mogelijkheid van verdere uitbreiding in de toekomst. Goodman wil het Venlo North Logistics Centre uitbreiden met 18.000 m² bovenop de bestaande 161.000 m².

Vooruitzichten voor 2015 in de Benelux
Bij stabiele marktcondities breidt Goodman haar portfolio uit door ontwikkelingsprojecten en acquisities. Goodman zal de markt analyseren om potentiële bijkomende gronden voor aankoop te identificeren op toplocaties in België en Nederland. Dit zal waarschijnlijk ook de herontwikkeling van brownfields tot moderne logistieke faciliteiten inhouden.

“We verwachten een verdere grote vraag naar moderne logistieke faciliteiten op strategische toplocaties in zowel België als Nederland gedurende het gehele jaar 2015, wat onze uitbreidingsplannen zal helpen dragen",aldus Tia van Beek, Goodman Country Director voor Nederland. "Een nieuw element in onze ontwikkelingsstrategie zal bestaan uit onze capaciteit om een allesomvattende Benelux-oplossing te bieden aan onze klanten."