U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Goodman realiseert bedrijfsresultaat van a € 386 miljoen over het hele boekjaar en ligt daarmee voor op target

maandag 2 september 2013

De Goodman Group maakte vandaag de resultaten bekend voor het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2013. Het bedrijfsresultaat van A$ 544 miljoen (€ 386 miljoen) zal naar verwachting groeien naar A$ 594 miljoen (€421 miljoen) over 2014. De voornaamste financiële en operationele hoogtepunten van dit boekjaar zijn:

Financiële hoogtepunten

 • Bedrijfsresultaat van A$ 544 miljoen1 (€386 miljoen), een stijging van 17% in vergelijk met dezelfde periode vorig jaa
 • Bedrijfswinst per aandeel (EPS)1 van 32,4 cent2, 6% meer dan in het boekjaar 2012
 • Totale uitkering en dividend van 19,4 cent per verbonden aandeel (‘stapled security’)3, een stijging van 8% vergeleken met boekjaar 2012 en naar verwachting 20,7 cent voo2014, een stijging van 7%
 • Handhaving van een sterke financiële positie – schuldenpositie op de balans teruggebracht naar 18,5%4 en een rentedekkingsgraad (ICR) van 5,0x
 • Liquide middelen van de Groep bedragen A$ 1,8 miljard (€1,3 miljard), met een gewogen gemiddelde looptijd van de schulden van 5,4 jaar
 • Gepositioneerd om in 2014 een bedrijfsresultaat van A$ 594 miljoen te behalen, wat overeenkomt met een bedrijfswinst per aandeel van 34,3 cent (6% meer dan in boekjaar 2013).
Operationele hoogtepunten

 • Totaal beheerd vermogen van A$ 23 miljard (€16,3 miljard), 15% meer dan in boekjaar 2012, waarin de vraag van investeerders naar kwalitatief hoogwaardige industriële panden met een hoog rendement tot uitdrukking komt
 • Goede performance in de hele kernbeleggingsportfolio, waarbij de hoge bezettingsgraad op 96% is gebleven en de gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten 4,7 jaar bedraagt - Onderhanden werk voor een bedrag van A$ 2,3 miljard (€1,6 miljard) bij 69 projecten, 72% daarvan vooraf toegezegd en 92% gekoppeld aan extern vermogen
 • A$ 2,8 miljard (€2 miljard) aan nieuw vreemd vermogen aangetrokken, waarmee Goodmans moderne fondsbeheer en onafhankelijke governancestructuren worden bekrachtigd
 • A$ 3,8 miljard (€2,7 miljard) aan niet opgevraagd kapitaal en leningen beschikbaar voor Fondsen om te participeren in ontwikkelingsmogelijkheden van de Groep en in bredere zin van de markt
 • Toetreding tot de Braziliaanse markt, oprichting van de WTGoodman joint venture, en consolidatie van het Japanse beheerplatform
Greg Goodman, Chief Executive Officer van Goodman Group, hierover: "Goodman heeft een goed boekjaar 2013 achter de rug met een bedrijfsresultaat van A$ 544 miljoen (€386 miljoen), en ligt daarmee iets voor op de oorspronkelijke target voor dit jaar. Dit komt neer op een jaarlijkse stijging van 17%, ofwel een groei van 6% van de winst per aandeel.”

“De krachtige onderliggende performance van de activiteiten van Goodman kan worden toegeschreven aan onze strategie en dagelijkse operationele activiteiten in alle onderdelen van ons bedrijf. De consistentie en kwaliteit van ons productaanbod en onze bewezen expertise hebben er bovendien voor gezorgd dat we goed gepositioneerd zijn om te profiteren van aantrekkende bedrijfsactiviteiten op onze voornaamste markten in de wereld. Drijfveren hiervoor zijn de substantiële vraag van zowel klanten als investeerders naar eersteklas industriële activa en een aantal structurele veranderingen in onze sector”, aldus Greg Goodman.

Goodmans toonaangevende wereldwijde operationele platform, de toegang tot extern vermogen, het uitgebreide netwerk van klanten en een gespecialiseerd team hebben voor aanzienlijke ruimte gezorgd om in de loop van het jaar verder te gaan met een reeks kwalitatief hoogwaardige mogelijkheden. De voornaamste transacties van Goodman in het boekjaar behelsden de toetreding tot de Zuid-Amerikaanse markt door de oprichting van de WTGoodman joint venture in Brazilië, de consolidering van het Japanse beheerplatform van Goodman en de acquisitie van een belang in het op A$ 1,8 miljard (€1,3 miljard) gewaardeerde ATL Logistics Centre in Hongkong.

“Dankzij Goodmans operationele platform hebben we een wereldwijd bereik. Dat is een belangrijk voordeel voor ons en biedt een hoge mate aan spreiding van inkomsten en stabiliteit. Onze internationale vestigingen leverden in het boekjaar 2013 een bijdrage van 48% aan de winst. We zijn nu volledig operationeel op de voornaamste logistieke markten in de wereld, inclusief Noord- en Zuid-Amerika, waar we projecten onderhanden hebben. We zijn goed gepositioneerd om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende zakelijke behoeften van onze klanten, terwijl we selectief eersteklas beleggingskansen weten te verwerven voor onze kapitaalverstrekkers. Dit wordt nog onderstreept door de solide fundamentele beleggingen in onze portfolio en de groei in het aantal onderhanden projecten tot een waarde van A$ 2,3 miljard (€1,6 miljard). Het onderliggende momentum is in al onze markten sterk, voornamelijk in Australië, waar we een aantal grote al toegezegde projecten hebben weten te verwerven, in China en Japan, waar de vraag nog altijd groter is dan het beschikbare aanbod en in Europa, waar de vraag groot blijft, onder aanvoering van e-commerce en de automobielindustrie." aldus het commentaar van Greg Goodman.

Strategie

Goodman zet zijn bewezen expertise en zijn wereldwijd opererende platform en het uitgebreide netwerk van klanten en kapitaalverstrekkers in om kansen op te sporen en initiatieven te verwezenlijken om de groei van het bedrijf op de lange termijn op een gepaste en duurzame wijze aan te drijven.

Bij de operationele activiteiten van Goodman staat de klantgerichte aanpak centraal, wat betekent dat de panden volgens hoge maatstaven worden beheerd en onderhouden. In combinatie met het actieve vermogensbeheer illustreert dit de hoge bezettingsgraad en de mate waarin klanten worden behouden in de hele portfolio. Goodman tracht bovendien toegevoegde waarde te genereren door op zoek te gaan naar meer kansen die beter kunnen worden benut voor zijn activa, onder andere via de trend tot urbanisatie en renovatie van panden op de voornaamste markten.

Philippe Van der Beken, Managing Director Continental Europe Goodman, hierover: “In het boekjaar hebben we een aantal belangrijke initiatieven afgerond, zowel bedrijfsmatig als op het gebied van vermogensbeheer. Ons internationale team richtte zich daarbij op de kwalitatieve uitvoering van onze dagelijkse operationele activiteiten. Hierdoor is Goodman goed gepositioneerd om groeikansen te benutten die voortvloeien uit de vraag van klanten en investeerders naar hoogwaardige industriële ruimten op onze belangrijkste markten en uit de structurele veranderingen die zich in de sector industrieel vastgoed voordoen.”

Activiteiten
Operationele hoogtepunten:

Investeringen

Gedurende het boekjaar liet het vastgoed sterke prestatiemetingen zien met een totale bezettingsgraad van 96%, net als in het vorige boekjaar. De gewogen gemiddelde looptijd voor huurcontracten in de beleggingsportfolio bedroeg 4,7 jaar. In het boekjaar werd circa 2,9 miljoen vierkante meter aan industriële en bedrijfsruimte verhuurd.

Projectontwikkeling

De waarde van de onderhanden projecten van de groep per 30 juni 2013 bedroeg A$ 2,3 miljard (€1,6 miljard), wat overeenkomt met 1,9 miljoen vierkante meter aan nieuwe ruimte.

In het boekjaar haalde de groep A$ 2,2 miljard (€1,56 miljard) binnen aan contracten voor 69 nieuwe projecten in 11 landen, waarmee Goodman een van de grootste projectontwikkelaars voor industrieel vastgoed in de wereld is. De vraag naar projectontwikkeling blijft groot, vooral in continentaal Europa en Australië.

“We zijn blijven voortborduren op de substantiële activiteiten in onze divisie projectontwikkeling en benutten de kansen die voortkomen uit de sterke vraag van klanten en investeerders naar projectontwikkelingen van Goodman in al onze markten. Het gebrek aan kwalitatief hoogwaardige industriële panden en een aantal structurele veranderingen die zich wereldwijd voordoen, onder andere de snelle groei van e-commerce en veel efficiëntere toeleverketens, zijn belangrijke drijfveren voor de groei in onze projectontwikkeling. Zo verwachten we dat de bijdrage van onze door projectontwikkeling gedreven aanpak in markten als Japan, Noord- Amerika en Brazilië op korte termijn onze projectportfolio zal doen groeien tot A$ 2,5 miljard (€1,8 miljard),” aldus Greg Goodman.

Belangrijker nog, Goodmans vermogen om kapitaal voor projectontwikkeling te financieren en aan te trekken is voor klanten een belangrijk onderscheidend punt.

Management

Het extern beheerd vermogen steeg in het boekjaar naar A$ 19,5 miljard (€13,8 miljard), wat gelijkstaat aan een stijging van 21% vergeleken met 30 juni 2012.

Goodman rondde in het boekjaar een aantal grote projecten af via zijn investeringsplatform en haalde daarmee A$ 2,8 miljard (€2 miljard) aan nieuw extern kapitaal binnen. Als gevolg daarvan heeft Goodman $ 3,8 miljard (€ 2,7 miljard) aan onopgevraagde leningen en kapitaal beschikbaar voor zijn Fondsen om te participeren in beleggings- en projectontwikkelingsmogelijkheden van de Groep en in bredere zin op de markt.

Vermogensbeheer

Goodman blijft vasthouden aan zijn strategie van diversificatie van de bronnen voor financiering met vreemd vermogen en bewijst daarmee dat de Groep voortdurend toegang heeft tot de internationale obligatiemarkten. In het boekjaar werd een bedrag van A$ 4,5 miljard (€3,2 miljard) aan kredietfaciliteiten met een gemiddelde looptijd van 3,3 jaar verworven in de hele Groep en de beheerde fondsen. Daar komt de eerste uitgifte van Eurobonds van GELF voor €500 miljoen met een looptijd van 5 jaar op de obligatiemarkten nog bij.

Vooruitzichten

Goodman heeft zijn krachtige concurrentiepositie in de huidige operationele omgeving weten te behouden, dankzij zijn internationale kwaliteitsmerk en reputatie, bewezen expertise op het gebied van projectontwikkeling en vermogensbeheer en zijn uitgebreide netwerk van klanten en kapitaalverstrekkers.

De steeds grotere bijdrage van de actieve elementen van de Goodman Groep, te weten projecten beheeractiviteiten, gekoppeld aan de kracht en diversiteit van zijn wereldwijd opererende platform, zijn belangrijke voordelen voor de Groep en zorgen ervoor dat de Goodman Group goed gepositioneerd is om een solide stijging van het bedrijfsresultaat in boekjaar 2014 te behalen. Het momentum in alle divisies van Goodman, maar vooral bij de Aziatische en Europese activiteiten en dankzij de toetreding tot nieuwe markten, zal naar verwachting het bedrijfsresultaat het komende jaar verder opstuwen.

Goodman verwacht dan ook dat het bedrijfsresultaat over het volgende boekjaar A$ 594 miljoen (€421 miljoen), zal bedragen, wat gelijkstaat aan een winst per aandeel van 34,3 cent, 6% meer dan in boekjaar 2013, en een uitkering van 20,7 cent, 7% meer dan in boekjaar 2013.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Matthijs Rutten,
020-7602670/0644961881,
[email protected]

Over Goodman
Kijk voor meer informatie op www.goodman.com

                                                                

1 Bedrijfsresultaat en winst per aandeel omvatten de winst die wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, gecorrigeerd voor vastgoedwaarderingen, waardering van derivaten en vreemde valuta tegen marktwaarde en van overige ‘non-cash’ of eenmalige posten. Het bedrijfsresultaat wordt doorgaans gebruikt om een goed beeld te geven van de onderliggende winst uit operationele activiteiten. Het wordt voor jaarlijkse vergelijkingen consequent en neutraal gebruikt. In de samenvatting op pagina 10 van de ASX Result Presentation wordt een aansluiting op de statutaire winst gegeven, die gedetailleerd wordt weergegeven op 5 pagina 5 van de Directors' Report, zoals aangekondigd via ASX. Dit verslag kan worden opgevraagd bij het Investor Center via www.goodman.com.
2 Berekend op basis van gewogen gemiddelde verwaterde aandelen van 1.677,4 miljoen, inclusief 5,6 miljoen LTIP-aandelen die de vereiste prestatiecriteria hebben behaald en die gelijkelijk onvoorwaardelijk zullen worden in september 2013 en september 2014.
3 Goodman Limited heeft een dividend aangekondigd van 5,2 cent per aandeel, terwijl Goodman Industrial Trust bepaald heeft dat de finale uitkering voor het tweede halfjaar 4,5 cent per aandeel, of 14,2 cent per aandeel voor het hele boekjaar is. We verwijzen naar de bevestiging van de uitkeringsaankondiging op 15 augustus 2013.
4 Berekend als som van rentedragende verplichtingen op de totale activa, beide exclusief liquide middelen en marktwaarde van cross currency swaps die werden gebruikt om verplichtingen af te dekken in andere valuta dan de valuta waarin de resultaten voor een bedrag van A$ 94 miljoen luidden - we verwijzen naar toelichting 8 bij het financiële verslag.