U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Onze gateway-stedenstrategie

Zowel de kwaliteit als de ligging van ons vastgoed tonen aan dat we bij Goodman vastberaden zijn om de beste te zijn in wat wij doen.

Wij investeren in en ontwikkelen hoogwaardig industrieel vastgoed op strategische locaties, in en rond grote gateway-steden wereldwijd, waar de vraag groot is en waar een reële transformatie grote kansen biedt.

De vraag naar moderne, goed gelegen logistieke ruimte wordt gedreven door een aantal belangrijke thema's. Deze onderbouwen de transformatie die plaatsvindt in de industriële vastgoedsector wereldwijd en in de rol die logistiek en opslagruimte traditioneel hebben gespeeld.

Verstedelijking

De groeiende verstedelijking van gateway-steden biedt nieuwe kansen en stimuleert nieuwe bedrijfsbeslissingen. Tegen 2030 zullen de grote steden goed zijn voor 81% van de wereldwijde consumptie*. Kiezen voor locaties dicht bij hun consumenten, creëert een meerwaarde voor onze klanten, en is uiteindelijk ook voordelig voor hun klanten.

Consumentisme

Het toenemende consumentisme stimuleert de vraag in een groot aantal sectoren, van de retail en de farmaceutische sector tot de automobielindustrie. In 2030 zal de wereldwijde consumptie met USD 23 biljoen toegenomen zijn*. Onze gateway-stedenstrategie zet onze klanten in pole position voor succes.

*Bron: Urban world: The Global Consumers to watch, McKinsey Global Institute, april 2016.

Technologie

Innovatieve oplossingen, vooral in e-commerce en mobiele diensten, veranderen het gedrag van consumenten en zorgen voor meer investeringen in locaties dicht bij de grote stadskernen en de eindgebruikers. Dankzij de opkomst van digitale technologie en door te kiezen voor onze locaties in gateway-steden kunnen onze klanten voldoen aan de groeiende vraag van de consument naar snelheid en gemak.

Waarde

Klanten willen meer waarde halen uit hun vastgoedoplossingen en besparen op de kosten: ze consolideren operationele activiteiten, verbeteren installaties, rationaliseren de toeleveringsketens, gaan steeds meer automatiseren en maken gebruik van robotica.