U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Wat ons drijft

Onze purpose is helder en compromisloos. In onze aanpak willen we daarentegen flexibel zijn. Om relevant te blijven in een steeds veranderende wereld, blijven we innoveren en een antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Onze Duurzaamheidsstrategie 2030 sluit dan ook naadloos aan bij onze purpose "Making space for greatness". 

Onze duurzaamheidsstrategie is opgezet rond drie speerpunten waarbij elk speerpunt gestructureerd is rond korte- en langetermijndoelen op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur. Onze vooruitgang op al onze doelstellingen zullen we jaarlijks rapporteren, en dit al zeker tot 2030.

De Verenigde Naties legden in hun Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) grote mondiale uitdagingen vast, zoals armoede, gendergelijkheid, zuiver water en klimaatverandering. Wij hebben negen van deze SDGs geïdentificeerd als relevant voor onze onderneming om samen een verschil te maken. Wij willen een actieve rol spelen in het bereiken van deze doelstellingen en verankeren ons als dusdanig in de kracht van collectief leiderschap om een duurzame toekomst voor iedereen te verzekeren.

“Leiderschap in duurzaamheid gaat om engagement tot sociale en ecologische rechtvaardigheid. Het kan niet de bedoeling zijn dat groei gerealiseerd wordt ten koste van mens en planeet”
Marie Maggiordomo, Sustainability & Innovation

We willen een positieve bijdrage leveren voor de gemeenschappen die we impacteren en waarop we steunen. Om deze ambities waar te maken, hebben we ambitieuze doelen vooropgesteld die we groepeerden rond drie thema's: duurzame locaties, duurzame gebouwen en duurzame bedrijfsvoering.

duurzame locaties

Duurzame locaties

Als ontwikkelaar van logistiek vastgoed, zijn geschikte locaties van cruciaal belang. Hierin maken we het verschil. Om uitzonderlijk vastgoed te ontwikkelen dat de grootste ambities van onze klanten kan waarmaken, richten we ons enkel op strategisch gelegen grondposities. Onze gebouwen delen we vervolgens flexibel in en maken ze aanpasbaar zodat ze kunnen beantwoorden aan toekomstige vraagstukken. We engageren ons tot: 

 • het ontwikkelen van uitsluitend brownfieldgronden vanaf 2021
 • het herstellen en verbeteren van de biodiversiteit op onze sites door plant- en diersoorten te beschermen en te verhogen in aantal tegen 2023
 • het herstellen van de ecologische waarde van de gronden die we ontwikkelen door 1 boom per m² grondoppervlakte gebouw te planten en €1 per m² ontwikkelde greenfieldgrond te doneren aan een lokaal initiatief dat zich inzet voor het behoud van fauna en flora in de regio.

Lees meer over brownfieldontwikkeling

duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen

Gebouwen die op intelligente wijze ontworpen en ontwikkeld worden, zijn beter voorbereid op de uitdagingen van morgen. Ze zijn flexibeler en meer aanpasbaar aan de verwachtingen van onze klanten en zijn beter bestand tegen de impact van klimaatverandering. We verbinden ons ertoe om onze logistieke sites duurzaam te ontwikkelen zodat we een antwoord kunnen bieden op de noden van zowel klanten, stakeholders als omwonenden, met aandacht voor het milieu: 

 • Verdere ontwikkeling van innovatieve oplossingen die onze klanten in staat stellen om hun energieverbruik optimaal in te zetten en hun CO2-uitstoot drastisch te verlagen 
 • Overgang naar een energieneutrale portefeuille tegen 2023
 • Transitie naar 100% hernieuwbare energie tegen 2025
 • Ontwikkeling van logistieke sites die minimaal BREEAM Very Good of gelijkwaardig gecertificeerd zijn. 

We ontwikkelden standaarden voor het welzijn en de gezondheid van werknemers, waaraan al onze nieuwe vastgoedprojecten moeten voldoen. Deze omvatten onder andere (sport)faciliteiten in buitenlucht, verbeterde ventilatie, een wit magazijninterieur en fietsenstallingen voor elektrische fietsen. 

duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Economische en ecologische overwegingen moedigen ons aan om bewust om te springen met natuurlijke bronnen en energieverbruik. Onze werknemers dragen bij tot een sterke en duurzame prestatiecultuur en functioneren binnen een lean bedrijfscultuur. Deze cultuur wordt gekarakteriseerd door een agile manier van denken, effectieve communicatie, transparante en tijdige informatie, constructieve uitdagingen en openhartige feedback.

Wij onderzoeken de ecologische voetafdruk van onze werknemers, met energieneutraliteit als doel. Dit willen we bereiken door:

 • te investeren in een milieuvriendelijke mobiliteit
 • ons energieverbuik tot een minimum te verlagen
 • onze energie-efficiëntie te maximaliseren door het gebruik van groene energie
 • het opstellen van een gedragcode voor onze leveranciers