U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Ga met ons een samenwerking aan

Wat ook uw beweegreden als grondeigenaar of investeerder is om uw eigendom te verkopen, ga met ons vrijblijvend het gesprek aan en haal samen met Goodman maximale waarde uit uw vastgoed.

Directe verkoop van vastgoed dat u zelf in gebruik heeft

De redenen waarom u als grondeigenaar uw eigendom overweegt te verkopen kunnen uiteenlopend zijn: nood aan grotere of kleinere ruimte, een betere of goedkopere locatie, operaties consolideren op een centrale locatie of om investeringsredenen. Of misschien wenst u simpelweg uw activiteiten stop te zetten.   

Onze honger naar strategisch gelegen grondposities is groot en daar hebben wij wat voor over. Verschillende scenario’s behoren tot de mogelijkheden waarin wij onze expertise ter beschikking stellen en u begeleiden in het hele traject – van aankoop op korte of middellange termijn tot het aanbieden of zoeken van alternatieve locaties. Neem contact met ons op om samen mogelijke scenario’s uit te werken. 
 

Sale-en-leaseback van vastgoed dat u in gebruik heeft 

Bij een sale en leaseback verkoopt u als eigenaar uw vastgoedeigendom aan Goodman om het vervolgens voor een bepaalde periode terug te huren. Om verschillende redenen kan deze transactie een uitweg bieden. Vaak ligt de zoektocht naar liquiditeit op korte termijn aan de grondslag waarbij continuïteit van de operaties op locatie gewaarborgd blijft. Het is een mogelijks interessante optie om 100% van het vastgoedkapitaal vrij te maken zodat u zich kunt toeleggen op uw kernactiviteiten. Lees meer 

Door onze zeer sterke liquiditeitspositie zijn wij niet afhankelijk van bankfinanciering, waardoor wij snel en efficiënt kunnen schakelen naar een mogelijke aankoop. Daarenboven onderscheidt Goodman zich door zijn langetermijnvisie op vastgoed. Als langetermijninvesteerder en -ontwikkelaar ligt onze focus op het duurzaam opwaarderen van locaties met respect voor de onmiddellijke en ruimere omgeving.


Verwacht beter, sneller, duurzamer

Directe verkoop en herontwikkeling van uw investering

Als vastgoedinvesteerder houdt u vooral de vinger aan de pols zodat uw vastgoedportefeuille steeds beantwoordt aan uw vooropgestelde strategie, rendement en risicoanalyse. Wanneer de verhuur moeilijk loopt of locaties niet meer (volledig) voldoen aan uw criteria en u overweegt deze af te stoten, is Goodman de uitgelezen partner om mogelijke verkoopsoplossingen in open dialoog te bespreken. 

Gezien onze jarenlange ervaring met het herontwikkelen van industriële en vervuilde sites durven wij risico te nemen op complexe projecten die sanering en afbraak vereisen om het terrein bouwrijp te maken. Goodman hanteert typisch meerdere ontwikkelscenario’s over een variatie aan gebouwtypes, maar ook renovatie en (gedeeltelijke) instandhouding behoren tot de mogelijkheden. Op die manier kan Goodman steeds de maximale waarde uit uw locatie halen waardoor we in staat zijn een scherpe prijszetting toe te passen.

Overnemen huurovereenkomst van uw investering

Goodman is naast ontwikkelaar langetermijninvesteerder en -beheerder van industrieel vastgoed wereldwijd. In Nederland heeft Goodman zo 16 locaties in beheer voor een totaal van 700.000 m². Op die manier hoeft een gebouw niet noodzakelijk leeg te staan en kijkt Goodman met grote interesse ook naar strategisch gelegen vastgoed waar nog lopende huurcontracten op zitten. Wanneer u om uiteenlopende redenen mogelijk overweegt om verouderd dan wel recenter vastgoed af te stoten, gaat Goodman graag in gesprek met u om dergelijke terreinen inclusief huurcontracten als langetermijnbelegging over te nemen.

Neem contact met ons op

Vragen of bijkomende informatie? 

Stuur een bericht naar onze expert Stijn Van der Putten