U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Onze doelstelling: circulaire gebouwen ontwikkelen

Hoewel duurzaamheid een prominente plaats inneemt in de dagelijkse bedrijfsvoering van Goodman - sinds 2019 zijn we koolstofneutraal - willen we nog verder gaan en onze ecologische impact zo klein mogelijk maken. Dit willen we bereiken door circulaire gebouwen te ontwikkelen. 

Om die doelstelling te bereiken, en aansluitend bij de Klimaatovereenkomst van Parijs, hebben we ambitieuze ambities geformuleerd. Zo willen we de duurzame ontwikkeling van onze sites opdrijven door aan de hand van een Life Cycle Assessment (LCA) te zoeken naar manieren om onze koolstofuitstoot tot een absoluut minimum te herleiden en te streven naar nog meer duurzame oplossingen in al onze activiteiten.

We focussen op deze 5 pijlers:

Een nieuw leven voor brownfieldgronden

Onze ambitie is duidelijk: tegen 2021 willen we uitsluitend brownfieldgronden ontwikkelen. Dit is vandaag reeds het geval voor 50% van onze projecten. Op die manier geven we vaak vervuilde, braakliggende industrieterreinen een nieuwe bestemming en beperken we onze impact op het milieu: groene ruimte blijft onaangetast en op onze sites creëren we nieuwe habitats voor biodiversiteit. Bovendien hebben brownfieldterreinen vaak een strategische ligging, in de buurt van grote agglomeraties. Hierdoor hebben onze klanten gemakkelijker toegang tot toekomstige werknemers en de transportinfrastructuur is ook al voorhanden.

Ontdek hoe Goodman brownfieldgronden opnieuw doet herleven+

Onze impact op het milieu beperken

Bij elk nieuw project draagt Goodman zijn steentje bij aan de wereldwijde koolstofneutraliteit door voor elke gebouwde vierkante meter een boom te planten en door voor elke vierkante meter greenfieldgrond 1 euro te investeren in een lokaal project rond biodiversiteit. Zo, en door uitsluitend brownfields te ontwikkelen, kunnen we onze impact verlagen en de lokale biodiversiteit beschermen.

Ontdek hoe Goodman een positieve bijdrage levert+

Feit

40% van de wereldwijde BKG-uitstoot is toe te schrijven aan de bouwsector. De sector wil dat cijfer terugdringen met 30% tegen 2030 en met 80% tegen 2050. Goodman wil de doelstellingen van de sector overtreffen.

Energie optimaal benutten en hulpbronnen beschermen

Aangespoord door ambitieuze doelstellingen om onze koolstofuitstoot nog verder terug te dringen, is onze hele organisatie voortdurend op zoek naar slimme oplossingen om de uitputting van natuurlijke hulpbronnen af te remmen. We hebben een reeks initiatieven genomen om onze impact op de planeet terug te dringen, zoals, onder meer, slimme meters, zonnepanelen op het dak, efficiëntere HVAC-systemen en ledverlichting, maar ook een beter afval- en waterbeheer.

Ontdek hoe Goodman energie bespaart+

Feit

Om onze koolstofvoetafdruk nog kleiner te maken, plaatsen we duurzaamheid bovenaan de lijst bij elke nieuwe ontwikkeling: hoge isolatiewaarden, maximaliseren lichtinval, energie-efficiënte verlichting en HVAC-systemen en de ambitie om 100% hernieuwbare energie te gebruiken.

Een veilige en gezonde omgeving

Bij Goodman willen we een gezonde en positieve omgeving creëren voor de medewerkers van onze klanten en dus leggen we de lat steeds hoger op het vlak van gezondheid en welzijn. We willen aantrekkelijke, veilige en beveiligde logistieke faciliteiten ter beschikking van onze klanten stellen.

Ontdek hoe Goodman welzijn creëert in zijn vestigingen+

Doorlichten van onze eigen activiteiten

Sinds 2019 laten we ons doorlichten door een onafhankelijk expert zodat we steeds weer concrete acties kunnen definiëren om de ecologische voetafdruk van onze bedrijfsvoering verder te verkleinen. Het certificaat van CO2-neutrale organisatie is slechts een beginpunt, we willen meer. Of beter gezegd, minder, want we willen onze CO2 uitstoot nog verder verlagen. Hoe we dat doen? Door over te schakelen op een volledig elektrisch wagenpark en elke overtollige uitstoot te compenseren door projecten met een klimaatcertificaat te steunen.

Ontdek hoe Goodman een duurzame bedrijfsvoering bewerkstelligt+