U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Onze impact op het milieu beperken

Goodman plaatst duurzaamheid hoog op de agenda en focust daarbij op oplossingen die zowel de korte termijn als de lange termijn dienen. We beogen daarbij voordelen voor onze klanten, rendement voor onze investeerders, een betere wereld en een gezondere planeet.

Onze impact compenseren

De doelstellingen die we vooropstellen in onze 2030 Duurzaamheidsstrategie zijn opzettelijk ambitieus. We willen tegen 2025 volledig koolstofneutraal zijn en 100% hernieuwbare energie inzetten voor al onze bedrijfsactiviteiten. We staan dus voor een grote uitdaging, maar als we een verschil willen maken, moet de lat hoog liggen.

Om onze doelstelling te bereiken - koolstofneutraliteit tegen 2025 - gebruiken we voor onze ontwikkelingen de meest duurzame technologieën en materialen.

Omwille van de zogenaamde embodied carbons (koolstofemissies verbonden aan de productie van materialen) compenseren we de voetafdruk van onze gebouwen door één boom per vierkante meter gebouwvoetafdruk te planten.

Biodiversiteit beschermen en verbeteren

Sinds 2015 is meer dan 50% van onze bouwprojecten een brownfieldontwikkeling: verouderde sites transformeren we tot hoogwaardige logistieke sites. Ontwikkelen we in uitzonderlijke gevallen toch greenfieldgrond, dan compenseren we onze impact door €1 per vierkante meter ontwikkelde grond te investeren in lokale projecten die biodiversiteit in de regio beschermen en verbeteren. 

Ecologen zijn dan ook nauw betrokken bij onze ontwikkelingen. Van groene daken tot het besparen van energie en het leveren van habitats voor wilde dieren, de focus van onze landschapsarchitectuur ligt op het conserveren en verbeteren van de natuurlijke omgeving rondom onze bouwprojecten. Een voorbeeld daarbij zijn onze bijenkorven als hulpmiddel bij de bestuiving van inheemse plantensoorten.

Door de biodiversiteit op en rond onze ontwikkellocaties te beschermen en te verbeteren, verhoogt Goodman ook de ecologische waarde van deze locaties.

 

Feit

Elke minuut gaat een gebied vergelijkbaar met ongeveer 36 voetbalvelden verloren door ontbossing

Bosaanplant

Het verlies van bos vertegenwoordigt ongeveer 11% van de opwarming van de aarde. Sinds 1990 verdween minstens 129 miljoen hectare bos. Nochtans zijn bomen een van onze grootste bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering.

Door bomen te planten willen we de embodied carbons van onze ontwikkelingen compenseren gezien deze vandaag nog steeds onvermijdelijk zijn. Naast het absorberen van CO2 bieden bomen vele andere voordelen voor het milieu. Ze reinigen en regenereren lucht, filteren water, voorkomen overstromingen en gronderosie, bieden schaduw en leveren habitats voor vele verschillende diersoorten.

Partnerships met natuurorganisaties

Goodman werkt samen met een aantal zorgvuldig geselecteerde partners die door hun kennis en expertise van het lokale natuurlandschap ons kunnen ondersteunen om onze bebossings- en biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken. In Europa werken we reeds samen met partners in Frankrijk, Spanje, Nederland en België:

  • Frankrijk: ONF (Office National des forêts)
  • Spanje: Bosques Sostenibles
  • Nederland: Buitenfonds - Staatsbosbeheer
  • België: Urban Forest

Onze bebossings- en biodiversiteitsprojecten ontdekken? Lees meer

Ontdek onze andere ambities