U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Energie optimaal benutten en hulpbronnen beschermen

We hebben een reeks initiatieven genomen om onze impact op de planeet terug te dringen, zoals, onder meer, slimme meters, zonnepanelen op het dak, efficiëntere HVAC-systemen en ledverlichting, maar ook een beter afval- en waterbeheer.

Feit

De voordelen van led: verlichting van hogere kwaliteit, minstens 50% energiebesparing, verlaagde BKG-uitstoot, minder onderhoud, gaat 5 tot 7 keer langer mee.

Zonne-energie

Eind 2020 staat onze zonneteller op 9 MW, maar we willen de capaciteit verhogen tot minstens 91 MW tegen 2025. Daarom plaatsen we fotovoltaïsche zonne-installaties op de daken van onze bestaande eigendommen en worden de daken van al onze nieuwe ontwikkelingen voorzien van zonnepanelen.

Efficiënte verwarmings- en koelsystemen

Het kan altijd duurzamer. En efficiënter. Dat geldt ook voor onze geïnstalleerde toestellen, vooral op het vlak van verwarming en koeling. Daarom krijgen onze HVAC-toestellen een upgrade, naar de meest energie-efficiënte versie beschikbaar op de markt.

Energie-efficiënte verlichting

Ledverlichting is sinds 2018 de norm en nu gaat er ook in onze bestaande gebouwen een nieuw lichtje branden. We willen tegen 2023 in al onze eigendommen alleen nog maar led zien oplichten, met dimmers, automatische bewegingssensoren, hoofdschakelaars, voor nog meer efficiëntie en een lagere koolstofuitstoot.

Terug naar de natuur

Met activiteiten in Europa, Azië-Pacific en Amerika kan je wel stellen dat Goodman doorgedreven ervaring heeft in het ontwerpen en bouwen van logistieke gebouwen in uiteenlopende klimaten en locaties. Zo hebben we ook nieuwe en betere methodes geleerd om energie te besparen en hulpbronnen te beschermen door de zon optimaal te benutten, met openingen, schaduw en natuurlijke ventilatie.

Fabric first-ontwerp

Bij het ontwerp van een gebouw hanteren wij een ‘fabric first’-filosofie. Dit betekent dat we het gebouw zo oriënteren dat de vraag naar energie zo laag mogelijk is en de onderdelen en materialen van het gebouw zelf optimaal kunnen presteren. Bovendien zijn onze gebouwen zo goed geïsoleerd en luchtdicht dat ze de reglementaire bouwvoorschriften overtreffen.

Feit

Tegen 2025 zullen de fotovoltaïsche installaties op onze daken naar verwachting 91 MW hernieuwbare energie produceren. Dat is meer dan genoeg energie om volledig te voorzien in de operationele energiebehoefte van onze klanten.

Goodman Energy Trackers

Je vindt nog nauwelijks een Goodman-gebouw zonder slimme meter, waarmee onze klanten hun energieverbruik proactief kunnen meten en verbeteren. De Goodman Energy Tracker meet precies hoeveel elektriciteit, gas en water verbruikt wordt. Met zo’n duidelijk beeld van hun verbruik passen klanten hun gedrag sneller aan en kunnen ze hun milieurapporten en -kosten efficiënter beheren.

Elektrische laadpalen

Elektrische wagens en fietsen winnen gestaag aan populariteit. Bij Goodman zien we dit maar al te graag gebeuren en daarom plaatsen we elektrische laadpalen in al onze eigendommen in beheer.

Feit

Goodman wil zijn hoeveelheid afval aanzienlijk beperken, minstens 60% minder (per gewicht) bij elk nieuw project.

Beter afvalbeheer

We willen absoluut vermijden dat de afvalberg nog groter wordt. Bij een nieuwe ontwikkeling is ons streefcijfer (per gewicht) minstens 60%, bij een afbraak 70%. Dit betekent 60 en 70% van alle afval hergebruiken, recycleren of upcyclen waar mogelijk. In 2022 leggen we de laatste hand aan een uitgebreide strategie inzake afvalbeheer die ook het einde van de levenscyclus van een gebouw omvat.

 

Water besparen

We hechten veel belang aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen. Om ons waterverbruik te beperken, vangen we regenwater op in onze gebouwen om dat dan opnieuw te gebruiken in verschillende toepassingen en installeren we ook natuurlijke drainagesystemen op de parkings.

Duurzaamheidsanalyse met BREEAM of DGNB

BREEAM (of DGNB in Duitsland) is een internationaal erkende analysemethode om de duurzaamheid van een gebouw te becijferen en certificeren. Deze methode beoordeelt de prestaties in belangrijke aspecten van het ontwerp en de constructie van een gebouw, zoals materialengebruik, energieverbruik, transport, afval en grondgebruik, en biodiversiteit. Goodman streeft naar een BREEAM-score van Very Good of equivalent voor alle nieuwe projecten vanaf 2020.

 

Ontdek onze andere ambities