U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Het minimaliseren van de uitstoot en de milieu-impact van onze vastgoedontwikkelingen is onze belangrijkste prioriteit. Omdat we koolstofneutraliteit willen bereiken, moesten we een stap verder gaan. Daarom compenseren we de “embodied carbons”, uitstoot die we niet kunnen vermijden.

Waarom we compenseren

We erkennen dat compenseren geen remedie is. Het is evenmin een vrijbrief om te vervuilen, koolstof uit te stoten of grondstoffen ongebreideld te verbruiken; we maken er gebruik van, maar als laatste hulpmiddel om netto-nul te bereiken. Onze eerste stap is het berekenen van de uitstoot om te begrijpen wat de exacte impact is van onze bouwprojecten. Als tweede stap onderzoeken we alle mogelijkheden om die impact te minimaliseren. Vervolgens berekenen we de hoeveelheid embodied carbons – uitstoot die we simpelweg niet kunnen vermijden of elimineren en die we via gecertificeerde koolstofkredieten compenseren.

Wat we compenseren 

Wij geloven dat zorg voor het milieu verder reikt dan enkel wat zichtbaar is.

Wanneer we de embodied carbons van onze projectontwikkelingen meten, voeren we een levenscyclusanalyse uit die ons toelaat verder te kijken dan enkel de energie en hulpbronnen die op onze bouwplaatsen worden verbruikt. We kijken ook “upstream” en onderzoeken hoe de grondstoffen worden gewonnen, wat de omzetting van die grondstoffen is in secundaire functies en goederen, en hoe het transport naar onze bouwplaatsen plaatsvindt. Bij de berekening van wat het aandeel is op het gebied van koolstofuitstoot wanneer we een logistiek gebouw ontwikkelen, houden we rekening met alle upstream factoren. Zodoende kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen, maatregelen nemen om ons aandeel te verminderen en tenslotte compenseren wat we niet kunnen vermijden.

Wist u dat...

volgens het laatste IPCC-rapport dat in augustus 2021 werd gepubliceerd, we niet langer ontkomen aan een toekomst waarin de totale opwarming van de aarde vrijwel zeker minstens 1,5 graad Celsius bedraagt? Ons klimaat staat onder druk. We zijn er vast van overtuigd dat we onze voetafdruk zo veel mogelijk moeten verkleinen en tegelijk alle embodied carbons moeten compenseren om onze impact op het klimaat verder te beperken.

Hoe we compenseren 

De belangrijkste criteria die we hanteren voor alle compensatie-initiatieven is dat ze beantwoorden aan sterke en erkende internationale normen, geaccrediteerd door de International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA). Verder onderzoeken we projecten die verband houden met onze eigen aandachtsgebieden voor duurzaamheid - zoals schone energie, biodiversiteit en welzijn op het werk - of met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.