U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Circulariteit in de bouw is een relatief nieuw gebied voor ons – en voor de bouwsector in het algemeen. We zijn hoe dan ook vastbesloten, van de brownfields die we ontwikkelen tot de materialen die we gebruiken en hergebruiken, om onze bouwmethodes te transformeren tot het punt waarop we met trots kunnen zeggen dat we circulaire gebouwen ontwikkelen, bezitten en beheren.

Circulair bouwen begint met een brownfield

Het benutten van het circulair potentieel van een brownfield ligt aan de basis van ons streven om 100% oude bedrijfs- en industrieterreinen te herontwikkelen. We hebben uitgebreide ervaring in het opwaarderen van verontreinigde of leegstaande locaties die volledig beantwoorden aan de noden van onze klanten. Door erfgoedmaterialen te hergebruiken en te recyclen, kunnen we binding houden met het verleden terwijl we onze impact op de toekomst minimaliseren.

Verminderen, hergebruiken, recyclen

Onze eerste stap is altijd gebruikte grondstoffen optimaliseren en zo weinig mogelijk materialen verspillen. Daarom kopen we tijdens de bouwfase bijvoorbeeld nooit uit voorzorg allerlei extra materiaal in. Daarenboven onderzoeken we steeds wat de beschikbaarheid is van lokaal geproduceerde gerecyclede grondstoffen wanneer de benodigde grondstoffen niet op de site zelf voorhanden is. Hoewel we op dit gebied nog niet zijn waar we willen zijn, zullen we een duurzaam inkoopbeleid ontwikkelen op het gebied van bouwmaterialen, evenals richtlijnen voor hergebruik en recycling tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Wist u dat...

volgens het WWF en het Global Footprint Network we het equivalent van 2,8 planeten nodig hebben om ons allemaal in stand te houden wanneer de hele wereld net zoveel brandstof, voedsel, grond en hout zou gebruiken als de Europeanen? We zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen in het onderzoek naar hoe we meer kunnen doen met minder, en hoe Europa een betere levenskwaliteit kan nastreven zonder meer te consumeren dan zijn redelijke deel.

We verspillen geen afval

Wat voor sommigen afval is, is voor anderen een kostbare grondstof. In 2021 zijn we gestart we met het zorgvuldig monitoren van bouw- en sloopafval bij projectontwikkelingen en verbouwingen. Tegen 2022 willen we onze processen optimaliseren zodat we 100% van het afval (in gewicht) tijdens de bouwfase kunnen weghouden van de stortplaats. Daarnaast willen we tegen 2025 data kunnen verzamelen over het afval dat tijdens de operationele fase in al onze gebouwen wordt geproduceerd. Tenslotte streven we naar circulariteit tijdens de sloopfase tegen 2030 en dit voor al onze brownfieldontwikkelingen.

Kostbare energie en water besparen

Energie en water zijn twee van de meest kostbare natuurlijke hulpbronnen die het meest worden verbruikt in logistieke gebouwen.

Als onderdeel van ons streven om natuurlijke hulpbronnen te ontzien, voorzien we onze gebouwen van oplossingen voor het opvangen en hergebruiken van regenwater alsook van natuurlijke drainagesystemen voor parkeerplaatsen. We plaatsen daarnaast fotovoltaïsche systemen op onze daken die vaak de energiebehoeften van onze klanten overtreffen, en warmteterugwinningssystemen die een derde van alle verwarmingsenergie kunnen opvangen en hergebruiken.