U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Bosaanleg bij Hatert en Niftrik, Gelderland

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt omdat bossen belangrijk zijn voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. Daarom plant Staatsbosbeheer in de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos op eigen terrein. Goodman helpt mee om deze ambitie te realiseren.

Bosaanplant in Hatert

In de bocht van de Hatertse weg, gelegen aan het Maas-Waalkanaal en tegen de bebouwde kom van Hatert aan, ligt voormalige landbouwgrond die zeer geschikt is voor de aanleg van nieuw bos. Staatsbosbeheer gaat hier loofhoutsoorten planten die passen bij de locatie en de lokale omstandigheden. Sommige randen van het bos krijgen ruimte voor zoomvegetaties (een kruiden/struiklaag aan de rand) zodat er gevarieerde overgangen ontstaan. Er worden geen grote bomen aangeplant, maar kleiner meerjarig plantsoen. De bodem van het voormalige grasland bestaat uit stagnerende leem- en kleigronden en is daarmee geschikt voor een nat bostype. Met dit project realiseerden we 2,6 ha gemengd loofbos. Er zijn in totaal 11.750 stuks bomen en struikvormers aangeplant. De hoofdopstand bestaat uit grotendeels Zwarte Els, Gauwe Wilg en Eik met daarbij ook Berk, Haagbeuk, Linde en Zoete kers. Struikvormers bestaan uit Hondsroos, Gelderse roos, Eenstijlige meidoorn, Hazelaar en Lijsterbes. 

Bosaanplant in Niftrik

Tussen Niftrik en Wijchen, tussen het spoor en een fietspad, werd een perceel voormalige landbouwgrond als uiterst geschikt bevonden voor het ontwikkelen van nieuw bos. Hiermee realiseert Staatsbosbeheer een verbinding met de reeds aanwezige bossen, waar het goed toeven is voor allerlei dieren en waar ook de bewoners uit de streek van mee profiteren. Met dit project realiseert het 4,3 ha gemengd loofbos. De aanplant die door Goodman hier gerealiseerd werd in samenwerking met Staatsbosbeheer bestaat in totaal uit 6.028 stuks plantsoen van 3 jaar oud geplant in een plantverband van 2,5 x 2,5 meter over 3,2 ha. Zodoende kan er iets sneller en met minder beheermaatregelen een natuurlijk bos ontstaan. Verder wordt deze ruimte maximaal benut door het aanleggen van een poel omringd door struiken voor de Kleine Watersalamander die in het gebied leeft. Met de uitgegraven grond wordt een heuveltje aangelegd ten behoeve van de Das. Zo dient het nieuwe bos eveneens als stapsteen in het kader van de ecologische verbindingszone Heumen Horssen.

CO2-vastlegging

Bos vervult veel maatschappelijke functies en staat daarom hoog op de duurzaamheidsagenda bij Goodman. In het kader van onze duurzaamheidsbelofte compenseert Goodman Netherlands de ecologische voetafdruk van Nijmegen III Logistics Centre door onder andere de aanplant van 5.8 ha nieuw bos bij Hatert en Niftrik. Naar verwachting is de CO2-vastlegging van deze aanplant, berekend over een periode van 50 jaar, als volgt:

  • 6.028 bomen in Niftrik: 41.24 ton CO2 per jaar of 12.89 ton CO2 per hectare en per jaar 
  • 11.750 bomen in Hatert: 23.5 ton CO2 per jaar of 9.0 ton CO2 per hectare en per jaar

(bron: Stichting Probos & Face the Future).

Buitenfonds

Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuur van Staatsbosbeheer. Hiermee kan Staatsbosbeheer waardevolle projecten realiseren, zoals het aanleggen van nieuw en het herstellen van bestaand bos, kinderen naar buiten brengen, het conserveren en toegankelijk maken van cultuurhistorische schatten, spannende manieren om natuur te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk te maken. Projecten waarvoor geen financiering (meer) beschikbaar is. Het Buitenfonds werkt samen met bedrijven en particulieren om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren.

Bezoek www.buitenfonds.nl