U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Aan de slag voor de knoflookpad in Maas en Waal

Het Land van Maas en Waal is een gebied waar de illustere knoflookpad nog aanwezig is. Hoewel de knoflookpad een typische soort is van het rivierengebied, is het een zeldzame soort geworden die nog maar op een paar plekken leeft. Met een bijdrage van Goodman kan Staatsbosbeheer het leefgebied bij de Molenkolk verbeteren en bij Ewijk nieuw, geschikt leefgebied ontwikkelen. Ook de groene en bruine kikker en de kleine watersalamander zullen hiervan mee profiteren.  

Pelobates fuscus

De Nederlandse benaming heeft deze padachtige kikker te danken aan de naar knoflook ruikende geur die door de huid wordt afgescheiden bij gevaar. Het is een ietwat plompe pad met sterk uitpuilende ogen met een oranje iris en een verticale pupil. Populaties van de knoflookpad zijn jarenlang geïsoleerd door versnippering en verlies van geschikte biotopen. In samenwerking met Stichting Ravon heeft Staatsbosbeheer plannen uitgewerkt om de soort te behouden in het Land van Maas en Waal, die bestaan uit het opknappen van bestaand leefgebied en het aanleggen van een nieuw water- en landhabitat in de vorm van poelen en akkertjes.

Nieuwe poel

Bij de geïsoleerde populatie in Ewijk komt een nieuwe poel die strategisch ligt op geringe afstand van andere poelen. Voor de voortplanting zijn knoflookpadden afhankelijk van vrij grote en diepe poelen met een rijke onderwater- en oevervegetatie. In het voorjaar trekken ze naar het water om zich voor te planten. Buiten het voortplantingsseizoen leven de knoflookpadden op het land en hebben dan open grond nodig om zich in te kunnen graven. Daarom zal naast de nieuw aangelegde poel in Ewijk agrarisch grasland omgevormd worden tot een extensief bewerkte akker waar de padden buiten het paarseizoen een goed leefgebied hebben. De werkzaamheden kunnen begin april 2021 aanvangen.

Opschonen bestaand leefgebied

De Molenkolk nabij Winssen is een bestaand leefgebied van de knoflookpad. Dit water is het resultaat van een dijkdoorbraak en is in de loop van de tijd dichtgeslibd met als gevolg dat deze tijdens periodes van droogte te vaak droog valt. Hierdoor kunnen de knoflookpad alsook andere amfibieën niet terecht in hun natuurlijke biotoop. Daarom zal in samenwerking met Staatsbosbeheer de Molenkolk uitgediept worden, de werkzaamheden starten aan het eind van de zomer 2021 als de amfibieën uit de poel zijn verdwenen naar het land. In het kader van zijn duurzaamheidsbelofte compenseert Goodman Netherlands de ecologische voetafdruk van Nijmegen III Logistics Centre door het leefgebied bij de Molenkolk verbeteren en bij Ewijk nieuw, geschikt leefgebied ontwikkelen.

Volg de voortgang van dit biodiversiteitsproject en bezoek regelmatig deze pagina voor updates.

Buitenfonds

Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuur van Staatsbosbeheer. Hiermee kan Staatsbosbeheer waardevolle projecten realiseren, zoals het aanleggen van nieuw en herstellen van bestaand bos, kinderen naar buiten brengen, het conserveren en toegankelijk maken van cultuurhistorische schatten, spannende manieren om natuur te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk te maken. Projecten waarvoor geen financiering (meer) beschikbaar is. Het Buitenfonds werkt samen met bedrijven en particulieren om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren.

Bezoek www.buitenfonds.nl