U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Brownfields nieuw leven inblazen

Waarom zouden we onbebouwde grond innemen, als brownfieldsites herontwikkelen veel duurzamer is, bovendien in vele gevallen de meeste strategische locaties zijn en we de expertise hebben? Zodoende verminderen we drastisch onze impact op het milieu en laten we ongerepte grond ongemoeid.

Feit

Sinds 2015 werd minstens 50% van ons vastgoed op een brownfieldterrein ontwikkeld. Onze doelstelling? Dat percentage tegen 2021 verdubbelen, 100% dus. Wanneer we toch een greenfieldgrond zouden aansnijden, verbinden we ons ertoe te investeren in lokale projecten die de biodiversiteit beschermen en de ecosystemen in de omgeving versterken.

Tweedelands

Een brownfield is elk eerder ontwikkeld terrein, industrieel of commercieel, dat momenteel niet meer gebruikt wordt. De grond moet vaak gesaneerd en vernieuwd worden voor de eerste steen gelegd kan worden omdat hier in het verleden wellicht gevaarlijk afval gestort werd.

Onze doelstelling: 100% brownfields ontwikkelen.

En als we ooit toch onze spade in onbebouwde grond moeten steken, zullen we voor elke m2 1 euro schenken aan lokale organisaties die de biodiversiteit beschermen. Ook zullen we onze koolstofvoetafdruk analyseren en, op basis van die analyse, een actieplan opstellen om onze koolstofuitstoot te beperken.

Hulpbronnen beschermen

Ons vakgebied, dat is terreinen terugwinnen en saneren tot die weer helemaal klaar zijn voor een nieuw gebruik en perfect voldoen aan de behoeften van onze klanten. Mét een verbeterd waterbeheer en infrastructuur, want dat is niet alleen voordelig voor de site zelf, maar ook voor de omliggende gemeenschap. Ook belangrijk, een brownfield ontwikkelen betekent banen creëren daar waar mensen wonen, zodat ze te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk kunnen komen.

Bij stedelijke gebieden

Brownfields liggen gewoonlijk in de buurt van dichtbevolkte gebieden, en dat is ook precies waar de klanten van onze klanten te vinden zijn. Tegen 2050 zal naar schatting meer dan twee derde van de wereldbevolking in deze gebieden wonen*. Dat is interessant voor onze klanten, want hoe dichter ons vastgoed zich bij grote consumentenpopulaties en belangrijke infrastructuur bevindt, hoe efficiënter de supply chain.
*Bron: Departement Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties, 2018

 

Ontdek onze andere ambities