U betreed nu de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale goodman website?

Industriepark Seevetal: met respect voor het verleden bouwen aan de toekomst

We kiezen er actief voor om geen nieuwe, ongerepte gronden aan te snijden. En al zijn strategisch gelegen brownfieldgronden op toplocaties schaars geworden door de forse groei van e-commerce, we geloven steevast in de grote waarde van herontwikkeling.

Het Seevetal Industrial Park, gelegen aan de rand van de haven van Hamburg, is de belichaming van hoe met brownfieldontwikkeling gebouwd wordt aan de toekomst met respect voor het rijke verleden van een locatie.

Strategische locaties herbergen ware schatten

Wij streven ernaar om in de toekomst 100% brownfieldgronden te ontwikkelen – en met een goede reden. Het stelt ons immers in staat materialen te hergebruiken, biodiversiteit in stand te houden, emissies te beperken en logistieke faciliteiten te ontwikkelen in de nabijheid van de consument, waar goederen nodig zijn. En hoewel goed gelegen brownfields steeds moeilijker te vinden zijn, jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat zelfs de meest ondenkbare of complexe terreinen een nieuw leven kunnen krijgen. Er is echter geen one-size-fits-all benadering, een standaardaanpak, voor het ontwikkelen van een brownfieldgrond – noch voor duurzaamheid in het algemeen overigens.  

Met respect voor een rijk en gevarieerd verleden

Zoals elke brownfield een geschiedenis heeft die moet worden ontleed, ontdekt en gevolgd, werd het voor het industriepark Seevetal al snel duidelijk dat de historische verontreiniging moest worden aangepakt – verschillende generaties van directe en indirecte verontreiniging die helemaal terugging naar de oorlogsperiode. Daarom werden, zoals de Duitse wet voorschrijft, luchtfoto's uit het midden van de vorige eeuw geëvalueerd om vervolgens explosievenexperts het terrein grondig te laten onderzoeken op intacte bommen. Het industrieterrein Seevetal werd daaropvolgend vrij van explosieven verklaard en is uit het register van verontreinigde locaties geschrapt. Het Seevetal Industrial Park, dat heel dicht bij het industriële epicentrum van Hamburg is gelegen, kon op een veilige manier geëxploiteerd worden.

 

De naoorlogse jaren brachten snelle vooruitgang en eindeloze mogelijkheden. Een nieuw hoofdstuk in Seevetals geschiedenis bracht andere uitdagingen aan het licht. Toen in heel West-Duitsland nieuwe snelwegen, gebouwen en bouwplaatsen verrezen, werd Seevetal in de jaren zeventig de thuisbasis van een zandmijn die later werd gevuld met bouw- en organisch afval. Uiteindelijk breekt dit soort afval af en produceert het gassen die zorgvuldig moeten worden behandeld. Daardoor dienden eerst honderdduizenden kubieke meter grond en bouwafval op het industrieterrein Seevetal afgegraven, gezift, vervangen en samengeperst om vervolgens drainagesystemen te plaatsen om de gassen op een veilige manier te lossen.

Bouwen aan een koolstofarme toekomst

Nadat de rijke geschiedenis van het terrein in kaart werd gebracht en de historische verontreiniging werd weggewerkt, konden we beginnen bouwen aan de toekomst. Intussen is de bouw van start gegaan en eenmaal voltooid zal het Seevetal Industrial Park werkgelegenheid bieden in een productiesector van wereldfaam en dit op slechts een steenworp afstand van de "Poort naar de wereld" van Duitsland. Als de op twee na drukste industriehaven van Europa is de haven van Hamburg een belangrijke hub voor de verwerking en raffinage van geïmporteerde ruwe grondstoffen en daardoor cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het Europese vasteland.

Door de site te ontwikkelen volgens onze duurzaamheidsvisie GreenSpace+ - middels integratie van zonnepanelen, e-laadstations voor fietsen en voertuigen, slimme meters voor efficiënt energieverbruik alsook biodiversiteitsbevorderende landschapsarchitectuur - zijn we er trots op bij te dragen aan Europa’s inspanningen voor een groenere wereld